درباره LRMsafety

شرکت طلای لاما - LRMsafety

این شرکت، تحت نام تجاری "LRMsafety" در سال 2547 به فروش مصالح ساختمانی تاسیس شد. به خصوص محصولات فولاد

بعدها در 2552 سال من اهمیت امنیت به کارکنان در شرکت متوجه شده اند. در حالی که کار در پی بود و توزیع کننده از تجهیزات ایمنی با کیفیت بالا و به کارکنان در بودجه. ما با هزاران نفر از شرکت های پیشرو از 2552 در اعتماد است.